Způsob moderního života se nutně odráží i ve výživě. Většinou už nemáme čas věnovat přípravě pokrmů mnoho hodin, jako to dělávaly naše babičky nebo maminky. Zaměstnaná žena musí velmi úzkostlivě hospodařit s časem a pečlivě jej rozvrhnout mezi zaměstnání, vaření, úklid, nákup a mnoho dalších funkcí, jež zejména v rodinách s dětmi ženě připadly. Je proto pochopitelné, že žena není ochotna věnovat vaření zbytečně mnoho času. Na druhé straně nechce ovšem stravování v rodině odbývat a snaží se při vhodné příležitosti připravit ke společnému obědu nebo večeři pokrm nejen chutný, ale i biologicky hodnotný. Z hlediska zdravotního je to ovšem nutné, a to nejen v rodinách s malými dětmi. Společné jídlo neztratilo dosud ani svůj význam společenský: při společné večeři se najednou setkává celá rodina poprvé za celý den, a teprve tehdy je možno klidně posedět a pohovořit.

Chceme-li spojit požadavek plnohodnotné stravy s časovou úsporou při vaření, je nejlepší cestou sáhnout po moderních způsobech technologie. Po takových způsobech, jež jsou časově nenáročné, avšak vyhovují po stránce chuťové i po stránce požadavků zdravotních. Všechny tyto požadavky bezpochyby splňuje grilování. Podstata tohoto způsobu tepelné přípravy je známa už dávno, přesto se však grilování dostává do širšího použití teprve v posledních letech.

Při grilování působí na povrch zpracované potraviny teplo tak rychle, že na povrchu potraviny se vytvoří obal ze sražené bílkoviny a nedovolí, aby šťávy z vnitřku potraviny odtékaly ven. Tím jsou velmi omezeny ztráty a počítáme, že výtěžnost je při grilování asi o 20 % vyšší než při pečení v obvyklé elektrické troubě. Nespornou a snad i hlavní výhodou grilování je skutečnost, že při něm nedochází k přepalování tuku a tím ani ke vzniku látek, jež lidskému zdraví neprospívají. V naší i světové literatuře existuje mnoho důkazů, že přepalováním tuku vznikají chemické látky vysloveně škodlivého charakteru. Nejvíce se jich tvoří při dlouhodobém zahřívání na vysokou teplotu, kdy tuk už mění barvu a kouří. K ničemu takovému ovšem při přípravě v grilu nemůže dojít, a proto se pokrmy připravené v grilu často hodí i pro některé diety. Lidé, kteří musí po delší čas dodržovat dietu (např. s nemocemi zažívacího ústrojí), tak mohou vlastně poprvé okusit i pokrmy, jež by při běžném způsobu přípravy byly vyloženě zakázány.

Pokrmy připravené na grilu mají i vynikající chuťové vlastnosti a také jejich vzhled je lákavý. S tím souvisí pravděpodobně také vysoká stravitelnost grilovacích pokrmů.

Všechny tyto důkazy mluví pro rychlé a široké stravování. Je to způsob pokrokový a do dnešního systému života se dobře hodí.

Poslední recepty

Uzení masa na grilu

Vytvořeno Lis - 3 - 2015

Žádný komentář

Vegetariánský burger

Vytvořeno Čvc - 3 - 2015

Žádný komentář